Privacy policy

Algemeen

In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Nieuwe Energie IV B.V. handelende onder de naam Beleggershypotheek (hierna: “Beleggershypotheek”) verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Contact

Beleggershypotheek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door of namens:

Nieuwe Energie IV B.V.
Laan van ’s-Gravenmade 32
2495 AJ  DEN HAAG
Tel: (070) 219 52 70

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het voeren van chatgesprekken, voor het uitvoeren van berekeningen en het doorsturen van deze berekeningen enz. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van jou:

Gegevens die jij aan ons geeft:
 • Geboortedatum
 • Gegevens partner
 • Geslacht
 • Gezinssamenstelling
 • Identificatiegegevens
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • NAWTE-gegevens
 • Opleiding en vorming
 • Bankrekeningnummers
 • Beroep en betrekking
 • Pensioengegevens
 • Salaris-/inkomensgegevens
 • Uitgavenpatroon
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Waarde van (toekomstige) eigen woning
 • Overzicht bestaande vastgoed portfolio
 • Woningkenmerken
 • Aanvullende relevante gegevens
Gegevens die wij automatisch krijgen:
 • Informatie die wij door middel van cookies verzamelen, dit staat verder uitgelegd in ons Cookiestatement
 • De datum waarop jij de website bezoekt, het IP-adres van de computer die je gebruikt en het aantal hits

Met wie delen wij jouw gegevens?

Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met de volgende (soorten) partijen:

 • Banken, verzekerings- en/of pensioenmaatschappijen
 • Beleggingsinstellingen
 • Franchisenemers (jouw financieel adviseur)
 • Gerecht en politiediensten
 • Hypotheek Digitale Netwerk (HDN)
 • Inkooporganisaties
 • Kwaliteitscontroleurs
 • Makelaar
 • Overheids- instanties/diensten
 • Postverwerkingsbedrijf
 • Service Providers
 • Toezichthouders
 • Notarissen

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:

 • Onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen
 • Wil dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken
 • Bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

In de volgende gevallen kunnen wij jouw aanvraag niet goedkeuren:

 • Als het verzoek ongegrond is
 • Als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen
 • Als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben
 • Als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debeleggershypotheek.nl.

Automatische verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

Beveiliging

Beleggershypotheek B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • Toevallige of opzettelijke manipulatie
 • Verlies
 • Vernietiging
 • Toegang door onbevoegde personen
 • Overige onrechtmatige verwerkingen

Wijzigingen

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hierover hoeven wij jou niet vooraf te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij jou op de hoogte via onze website.