Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op het naleven van de wettelijke regels en de normen. Met gedragstoezicht zien ze erop toe dat bedrijven niet handelen ten nadele van anderen. Beleggershypotheek.nl wordt gereguleerd door de AFM, en wij zijn in het bezit van een AFM-vergunning.

Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, oftewel Kifid is het landelijke loket, waar u als opdrachtgever terecht kan voor een klacht met betrekking tot uw verkregen financieel product of dienstverlening. De Beleggershypotheek is aangesloten bij Kifid, zodat u bij een vraagstuk of geschil een beroep op hen kan doen en geholpen wordt met een onafhankelijke beoordeling van uw klacht.


De Beleggershypotheek heeft een vergunning, vergunningsnummer 12041643, bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Wat betekent dat u, als opdrachtgever, de zekerheid heeft dat wij volgens de juiste wetten, regels en procedures uw dossier behandelen. De AFM voert de WFT (Wet Financieel Toezicht) uit, en houdt toezicht of onze adviseurs integer, zorgvuldig en kantgericht adviseren en handelen met uw belangen voor ogen op de korte en lange termijn.

De kennis en kunde van onze adviseurs staat voor de kwaliteit van De Beleggershypotheek. Wij investeren continu in de kennis van onze adviseurs. Om deze kennis te waarborgen zijn wij aangesloten bij diverse keurmerk- en kwaliteitsorganisaties. Dit om uw als opdrachtgever de beste dienstverlening te kunnen geven.